28 March 2013

Share this:

Bouwinvest en Search Ingenieursbureau hebben een tweejarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Het partnerschap richt zich op het verder verduurzamen van de vastgoedportefeuille en managementorganisatie van Bouwinvest. Aan de hand van diverse deelprojecten maken de partners allereerst de energieprestaties van het vastgoed meetbaar en bespreekbaar met verschillende belanghebbenden. In cocreatie ontwikkelen zij onder andere het Duolabel Kantoren.

Bouwinvest en Search Ingenieursbureau hebben een tweejarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Het partnerschap richt zich op het verder verduurzamen van de vastgoedportefeuille en managementorganisatie van Bouwinvest.
Aan de hand van diverse deelprojecten maken de partners allereerst de energieprestaties van het vastgoed meetbaar en bespreekbaar met verschillende belanghebbenden. In cocreatie ontwikkelen zij onder andere het Duolabel Kantoren.

Een duurzame vastgoedportefeuille en managementorganisatie zijn onlosmakelijke onderdelen van de ambitie van Bouwinvest. De vastgoedvermogensbeheerder stippelde de afgelopen jaren een integraal MVO-beleidsplan uit en deed in 2011 voor het eerst verslag van de prestaties op de verschillende doelstellingen. Bernardo Korenberg, CSR Manager bij Bouwinvest: ‘De basis voor duurzaam ondernemen ligt voor onze onderneming in waardecreatie. Tevreden huurders en samenwerking zijn daarbij essentieel.  Het gaat ons om goede directe en indirecte rendementen door een juiste balans tussen People, Planet en Profit.’

Cocreatie basis partnerschap
Bouwinvest koos voor een partnerschap met Search om in cocreatie een aantal producten samen te ontwikkelen en elkaars klankbord te zijn. Onder andere door uitwisseling van kennis en ervaring. Bas Jochims, Hoofd Asset Management Kantoren bij Bouwinvest: ‘We zullen elkaar blijven inspireren. Nieuwe initiatieven worden opgestart, nadat we gezamenlijk bepaald hebben welke acties het meest effectief zijn.  De eerste deelprojecten binnen de drie vastgoedfondsen van Bouwinvest bestaan uit het verzamelen van gegevens op het gebied van energieprestatie. Daarnaast wordt gezamenlijk de CO2-uitstoot van de managementorganisatie in kaart gebracht en benoemen we doelgerichte acties om deze nog verder te reduceren.

Nieuw meetinstrument energie kantoorvastgoed
De ontwikkeling van het zogenaamde Duolabel Kantoren is een concrete uitwerking van de samenwerking. De partners starten met een pilot bij een aantal panden uit de portefeuille van het kantorenfonds. Dit levert een verbeterde energiemeting op, aangevuld met een concreet overzicht van de mogelijkheden om te komen tot een energiezuinig kantoorpand voor zowel huurder als verhuurder. Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau: ‘Met het Duolabel Kantoren kunnen vastgoedeigenaar én huurder samen tot een aantrekkelijk, energiezuinig en toekomstgericht kantoorpand komen. De meting is voor Bouwinvest geen doel op zich, maar een manier om het gesprek met de huurders aan te gaan over verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Daarmee speelt Bouwinvest in op een trend, namelijk de verduurzamende bedrijfsvoering van haar klanten.’ Het innovatieve energielabel voor kantoorvastgoed is een logische opvolger van het in de markt inmiddels algemeen geaccepteerde duolabel voor winkels.

Lees ook over de introductie van het duolabel en het interview met Michel Baars.

Newsletter