25 April 2013

Share this:

Bouwinvest heeft positieve fondsrendementen voor haar drie Nederlandse fondsen geboekt in combinatie met hoge directe rendementen, zo blijkt uit de donderdag 25 april gepubliceerde jaarverslagen van 2012.

Bouwinvest heeft positieve fondsrendementen voor haar drie Nederlandse fondsen geboekt in combinatie met hoge directe rendementen, zo blijkt uit de donderdag 25 april gepubliceerde jaarverslagen van 2012.

 

Het Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund heeft het direct rendement van 3,4% weten te handhaven, en heeft een fondsrendement van 0,6%. Het Office Fund heeft het direct rendement licht weten te verhogen naar 5,8% en heeft een fondsrendement van 0,1%. Ook het Retail Fund heeft het direct rendement iets weten te laten stijgen naar 5,8% en heeft een fondsrendement van 4,2%.

Enkele highlights 2012

Voor alle fondsen geldt dat de vastgoedrendementen een outperformance hebben t.o.v. de IPD Index over 2012. Verder heeft het woningfonds EUR 58 miljoen geïnvesteerd in 2012, de like-for-like toename van de huur was 3,2% (inflatie 2,9%). Binnen het kantorenfonds is afgelopen jaar het Prinsenhof getransformeerd naar WTC The Hague, een modern multi-use en multi-tenant kantoorgebouw. Het winkelfonds heeft EUR 78 miljoen geïnvesteerd, en veel vooruitgang geboekt bij de herontwikkeling van Damrak en Nieuwendijk in Amsterdam.

Verwachting voor 2013

Bouwinvest voorziet op afzienbare termijn het einde van de waardedaling van vrijesectorhuurwoningen. Voor de overige sectoren zal Bouwinvest een selectief beleid voeren. Voor 2013 heeft Bouwinvest een acquisitiedoelstelling van EUR 1 miljard, waarvan EUR 500 miljoen in Nederlands vastgoed.

Newsletter