04 June 2013

Share this:

Het tweede MVO jaarverslag van Bouwinvest is uit. Het beschrijft de belangrijkste duurzaamheidprestaties en ontwikkelingen van afgelopen jaar. Het geeft ook inzicht in de ambities en activiteiten voor de komende jaren.

Het tweede MVO jaarverslag van Bouwinvest is uit. Het beschrijft de belangrijkste duurzaamheidprestaties en ontwikkelingen van afgelopen jaar. Het geeft ook inzicht in de ambities en activiteiten voor de komende jaren. 

De inhoud van het verslag heeft niet enkel betrekking op de management organisatie maar ook op de drie Nederlandse beleggingsfondsen en op de businessunit International Investments. De resultaten zijn waar mogelijk in cijfers gevat en doelstellingen gekwantificeerd. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de kwalitatieve insteek van de eerste editie. Bovendien zorgt de aansluiting op internationale richtlijnen zoals INREV en GRI (CRESS) voor een beter vergelijk.

“Meetbaar maakt verbeterbaar” zegt Bernardo Korenberg CSR Manager, “Door te meten maak je prestaties zichtbaar, dit helpt om focus aan te brengen en doelen aan te scherpen in het proces van duurzame waardecreatie.” Binnen twee jaar is al 78% van de ESG doelstellingen (deels) behaald. Zo is 99,9% van alle woningen gelabeld en is de ESG prestatie van 54% van de internationale investeringen inzichtelijk gemaakt. Huidige resultaten zijn niet enkel interessant voor partners en investeerders, het is bovendien zeer motiverend voor medewerkers.

Concrete tussenstand

Het jaarverslag bevat aparte onderdelen voor Bouwinvest REIM, Internationale investeringen en voor de drie fondsen. Elk onderdeel toont de financiële resultaten, de milieu impact en prestaties en sociale aspecten aangevuld met de belangrijkste initiatieven. Zo heeft 91% van de woningportfolio een A, B of C energielabel, investeert het winkelfonds in de duurzame herontwikkeling van Damrak 70 en laat het kantorenfonds met de upgrade van Schuttersveste in Leiden zien dat investeren in duurzaamheid een succesvolle bijdrage levert bij het aantrekken van nieuwe huurders. Bouwinvest gaat op dit moment al de dialoog aan met stakeholders een voorbeeld hiervan is het huurderpanel bestaande uit bijna 2500 huurders.

MVO wordt gezien als een moving target. Daarom bevat het verslag een doorkijk naar de (nabije) toekomst. In het totaaloverzicht van concrete acties committeert Bouwinvest zich onder meer aan het handhaven van stageplekken, de ‘vermindering van het energieverbruik van het vastgoed met 10% in 2015 ten opzichte van 2012’ en wil Bouwinvest REIM in 2020 CO2 neutraal opereren’.

MVO is voorwaarde voor lange termijn succes

Bouwinvest hanteert MVO niet als een doel op zich maar als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. ”Investeren in MVO is een voorwaarde om op lange termijn succesvol te zijn voor aandeelhouders en daarmee Bouwinvest zelf”, aldus Dick van Hal, CEO Bouwinvest. “Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering bijdraagt aan een goed en stabiel rendement op lange termijn. Op dit moment is de conclusie dat de verscherpte aandacht voor MVO geen afbreuk doet aan de fondsresultaten, gezien het feit dat alle drie de fondsen sinds de MVO koers bovengemiddelde prestaties behalen ten opzichte van de IPD/ROZ index.”

Lees meer over het Bouwinvest MVO beleid

Newsletter