06 December 2012

Share this:

Het imago van huurwoningen is in korte tijd flink verbeterd. Dat is met name te danken aan de economische crisis, die het kopen van een woning minder aantrekkelijk maakt. Daarnaast worden huurwoningen steeds comfortabeler. Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen bij Bouwinvest, sprak op het Vastgoedsymposium 2012 over deze aantrekkelijke belegging.

Het imago van huurwoningen is in korte tijd flink verbeterd. Dat is met name te danken aan de economische crisis, die het kopen van een woning minder aantrekkelijk maakt. Daarnaast worden huurwoningen steeds comfortabeler. Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen bij Bouwinvest, sprak op het Vastgoedsymposium 2012 over deze aantrekkelijke belegging.

De vraag naar nieuwe huurwoningen neemt toe. Als het op huur aankomt komen de bouwontwikkelingen in Nederland dus zeker niet stil te liggen. Dit ondervindt Bouwinvest aan den lijve doordat er een scala aan woningbouwplannen wordt aangeboden. We kunnen nu nog kritischer zijn dan dat we normaliter al zijn. Tevens zijn we ook eigen projecten aan het uitontwikkelen. De huidige tijd biedt volop kansen om met mooie producten de jaarlijkse vijf procent verversing van de portefeuille te realiseren.

Aantrekkelijk beleggingsproduct

Het aantal woningen in de vrijesectorhuur – dat momenteel drie procent van het Nederlandse woningbestand beslaat – zal de komende jaren verdubbelen. Door recente en nog te nemen overheidsmaatregelen op het gebied van sociale huur en de korting op hypotheekrenteaftrek zal het verschil tussen gesubsidieerde huur en gesubsidieerde koop verder afnemen. Dat resulteert in een grotere vraag naar vrije sectorhuurwoningen dan dat er aanbod is.

Verschuiving

Lange tijd is beleggershuur bij nieuwbouwprojecten een sluitpost geweest. Met de veranderende marktomstandigheden zal daarin een aanzienlijke verschuiving plaatsvinden. De grote vraag en bezettingsgraad leiden tot stabiele rendementen, van plotselinge waardedalingen zal geen sprake zijn. Bovendien bieden beleggingen in de woningsector een inflatie hedge; beleggers kunnen hun kapitaal beschermen tegen inflatie. Dit alles maakt het huursegment voor beleggers een zeer aantrekkelijk optie.

Download de presentatie zoals gegeven op het Vastgoedsymposium 2012 door Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen hieronder. 

Newsletter