16 September 2012

Share this:

De optimale inrichting van pensioen in de toekomst. Een complex vraagstuk waar verschillende generaties een scherpe visie op hebben. ‘De verplichte aansluiting bij een pensioenfonds is niet meer van deze tijd’.

De optimale inrichting van pensioen in de toekomst. Een complex vraagstuk waar verschillende generaties een scherpe visie op hebben. ‘De verplichte aansluiting bij een pensioenfonds is niet meer van deze tijd’.

 

Keuzevrijheid. Dat is volgens Maud Timmermans, master studente finance en real estate finance, essentieel voor de inrichting van het pensioen in de toekomst. ‘Mensen moeten zelf kunnen kiezen uit bijvoorbeeld vier of zes verschillende pensioencontracten, variërend van maximaal rendement met groot risico tot een wat lager rendement met een lager risicoprofiel.’ Allard van Spaandonk, directeur Asset Management bij Bouwinvest, kan zich daar goed in vinden. ‘Keuzevrijheid ontstaat ook omdat de verplichte aansluiting bij een pensioenfonds in de toekomst verleden tijd is. Ook al omdat de tijd dat iemand bij een werkgever of in een bepaalde bedrijfstak werkt, steeds korter wordt.’

Alternatieven

Waarom zouden we ons echter beperken tot geld? Anne Diepenbroek vindt dat er ook naar alternatieven kan worden gekeken. ‘Bijvoorbeeld aanvullende voorzieningen. Je krijgt minder geld in handen, maar wel voorzieningen zoals bijvoorbeeld zorg.’ Olof van de Wal, werkzaam bij KEI, kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing: ‘Dat spreekt mij ook aan. En dan denk ik gelijk aan wonen. Ik zou het niet gek vinden om op een zeker moment te zeggen: ik geef mijn woning aan een woningcorporatie of pensioenfonds en in ruil daarvoor krijg ik zaken als gas en licht en zorg.’ Ralph Stoop, werkzaam bij Mercer Invest Consulting, verwacht dat het die kant op zal kunnen gaan. ‘De grootste spaarpot die je hebt is je eigen woning. Als je je pensioenleeftijd nadert, is je woning hypotheekvrij, maar ze past niet meer bij je levensstandaard. Waarom dan niet verkopen aan een pensioenfonds?’

Loskoppeling

Allard van Spaandonk gelooft helemaal niet in een koppeling tussen pensioenen en woningen. ‘Mensen willen op alle fronten zoveel mogelijk vrijheid. Op de kantoren- en winkelmarkt zag je in de afgelopen decennia een loskoppeling van de gebruikers en het vastgoed. Dat verwacht ik ook in het wonen. Als je spreekt van optimale vrijheid, dan willen mensen tussen 20 en 50 jaar niet eens meer kopen. Die willen flexibiliteit. En ook uit oogpunt van vermogensopbouw is het ongebruikelijk om alle eieren in één mandje te stoppen. De afgelopen jaren hebben geleerd dat het bezitten van een eigen woning geen garantie is voor vermogensopbouw. Ik denk dan ook dat over 45 jaar nog maar weinig mensen hun geld vastzetten in een woning.’

Download hieronder de integrale versie van dit rondetafelgesprek.

Newsletter